choose language
      [english]   [armenian]   [russian]

Հայաստանի ազատագրված տարածքը և Արցախի հիմնախնդիրը

2006 թվականի փետրվարի 8-ին, Ֆրանսիայի Ռամբույե քաղաքում Քոչարյան-Ալիև հանդիպումից երկու օր առաջ, «Արարատ» ռազմավարագիտական կենտրոնը ներկայացրեց «Հայաստանի ազատագրված տարածքը և Արցախի հիմնախնդիրը» գիրքը Երևանի «Արմենիա-Մարիոտ» հյուրանոցում:

Գիրքը կազմել և խմբագրել է քաղաքագիտության դոկտոր Արմեն Այվազյանը: Այն վերլուծական ու փաստագրական նյութերի ընտրանի է, «Հայրենատիրություն» մատենաշարի առաջին հրատարակությունը:

Շնորհանդեսի մասին տեսանյութը կարող եք դիտել այստեղ:


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ներածություն

Ա. ՀԱՅՈՑ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԸ:
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄ:


ԱՐՄԵՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
2. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԽՈՌՈՉՆԵՐԸ ՀԱՅՈՑ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԿԱՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀ
ԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՅՈՒԹՅԱՆ ԱՔՍԻՈՄՆԵՐԸ


Ա. Ա. ՆԱԼՉԱՋՅԱՆ
3. ՍՊԱՍՎՈՂ ԶԻՋՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՎՏԱՆԳ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԻՆՔՆԱԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ


РАЧЬЯ АРЗУМАНЯН
4. ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ДИАЛОГА И
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В НАГОРНО-КАРАБАХСКОМ
КОНФЛИКТЕ


КАРЭН АЙВАЗЯН (Москва)
5. АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ АРМЯНСКИМ
ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ


АНДРЕЙ АРЕШЕВ (Москва)
6. КТО ЕСТЬ КТО В МЕЖДУНАРОДНОЙ КРИЗИСНОЙ ГРУППЕ?
Насколько нейтральна и “неправительственна” эта группа?


АЛЕКСАНДР МАНАСЯН
7. КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ В ЕГО
ИНФОРМАЦИОННОМ ОБРАЗЕԲ. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲՆՈՒՅԹԸ:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ:


ԱՐՄԵՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
8. ՍԵՎՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՉԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԵՎ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ


ԼԵՎՈՆ ՇԻՐԻՆՅԱՆ
9. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆ


ՀԱՅԿ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
10. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱՎԱՆԴԱԿԻ ԲՆԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ

ЛЕО
11. О ПУТЯХ В АРМЕНИИ И ОБ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ
СРЕДСТВАХ ЭТОЙ СТРАНЫ (исторический обзор)


АЛВАРД ГАЗИЯН, КИМ КАГРАМАНЯН
12. ТРЕБУЮТСЯ НОВЫЕ ПОДХОДЫ
Армения должна бороться за восстановление своей
территориальной целостности


ՎԱՐԴԱՆ ԴԵՎՐԻԿՅԱՆ
13. ԳԵՏԱՇԵՆ ԲԱՆԱԼՈՒՑ ՄԻՆՉԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՇԵՆՔԸ

Գ. ԱԶԱՏԱԳՐՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ
ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ:


ԱՐՄԵՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
14. ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱ-
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ


СЕРГЕЙ МИНАСЯН
15. НИЗИННЫЙ КАРАБАХ
НУЖЕН ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НКР


ДАВИД БАБАЯН
16. ПРОБЛЕМА ВОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ И АРЦАХА В КОНТЕКСТЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА


АНДРЕЙ АРЕШЕВ (Москва)
КАРЕН ВРТАНЕСЯН (Ереван)

17. МИРОТВОРЧЕСКИЕ ИГРЫ ВОКРУГ
КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА


РАЧЬЯ АРЗУМАНЯН
18. КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ В “ГЛОБАЛЬНОМ ОМЛЕТЕ”

СЕРГЕЙ МИНАСЯН
19. ПАЦИФИСТСКИЕ ИЛЛЮЗИИ В АРМЕНИИ И
“БАЛАНС УГРОЗ” В КАРАБАХСКОМ КОНФЛИКТЕ


ИГОРЬ МУРАДЯН
20. КАРАБАХ - НЕ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЗАПАДА


АРГАМ АРАНЯН (Канада)
21. ЭЙФОРИЯ ОТ МЫЛЬНОГО ПУЗЫРЯ:
В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ УРЕГУЛИРОВАНИЕМ
И РЕШЕНИЕМ АРЦАХСКОГО КОНФЛИКТА?


АРСЕН ЯЛАНУЗЯН
22. ФАКТОР АРМИИ

РАЧЬЯ АРЗУМАНЯН
23. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА


ЗОРИЙ БАЛАЯН
24. КАРАБАХ: Любой непродуманный шаг
приведет к новому кровопролитию


Դ. ԱԶԱՏԱԳՐՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔ. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ:

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԱՍՐՅԱՆ
25. ԱԶԱՏԱԳՐՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՐՑԸ
ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ


С. М. МИНАСЯН, М. В. АГАДЖАНЯН
26. ГУМАНИТАРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА


АРИС КАЗИНЯН
27. ОККУПАЦИЯ: КИЛОМЕТР ЗА КИЛОМЕТРОМ

АРИС КАЗИНЯН
28. В ПОИСКАХ ИДЕОЛОГИИ “БЕЗОПАСНОСТИ”

КИМ КАГРАМАНЯН
29. НКР ДАВНО УЖЕ НЕ НКАО


Ե. ԱԶԱՏԱԳՐՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔ. ՎԵՐԱՀԱՅԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ:

ԳԵՎՈՐԳ ՅԱԶԸՃՅԱՆ
30. ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ԴԵՊԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱԶԱՏԱԳՐՎԱԾ
ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ: ՀԱՅԵ°Ր, ՎԵՐԱԴԱՐՁԵ°Ք ՀԱՅՐԵՆԻՔ:


ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԵՐԱՆՅԱՆ
31. ԱԶԱՏԱԳՐՎԱԾ ՀՈՂԸ ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԻՔ Է ԶԳՈՒՄ

Ա. ԴԱԲԱՂՅԱՆ, Մ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
32. ԼՂՀ ԵՎ ԱԶԱՏԱԳՐՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ
ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ


КИМ КАГРАМАНЯН
33. У БОЛЬШИНСТВА - МНОЖЕСТВО СКОТА,
БОГАТЫЕ САДЫ И ОГОРОДЫ


ՍԱՄՎԵԼ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
34. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ
ԱԶԱՏԱԳՐՎԱԾ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ
ՑՈՒՑԱԿ ազատագրված տարածքում հաշվառված
հայկական հուշարձանների ընտրանու


ՀԱՄԼԵՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, ԺՈՐԵՍ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ,
ԱՇՈՏ ՓԻԼԻՊՈՍՅԱՆ, ՎԱՐԴԳԵՍ ՍԱՖԱՐՅԱՆ

35. ԱՐՑԱԽԻ ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏԻ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱՅՔԻ
ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ


ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ


all rights reserved 2007-2013
site designed and developed by
Impresario Productions & "Ararat" Center
Երևան, Այգեձորի նրբանցք 10, Էլ-փոստ: info @ ararat-center.org